تبلیغات
داستان - داستان راستان متفکر شهیداستادمرتضی مطهری 1
                                               داستان

داستان راستان متفکر شهیداستادمرتضی مطهری 1
دوشنبه 23 اسفند 1389
قبل ازداستان باعرض سلام خدمت شمادوست عزیزازاینکه ازاین وبلاگ شخصی دیدن میکنید خیلی خوشحالم.واین هم اولین داستان این وبلاگ.امیدوارم خوشتون بیاد: 

خواهش دعا

شخصی باهیجان واضطراب به حضورامام صادق علیه السلام آمدوگفت:«درباره ی من دعایی بفرماییدتاخداوند به من وسعت رزقی بدهد،که خیلی فقیروتنگدستم.»امام:«هرگزدعانمی کنم.» - چرادعانمی کنید؟! - «برای اینکه خداوندراهی برای این کارمعین کرده است. خداوندامرکرده که روزی راپی جویی کنیدوطلب نمایید. اماتومی خواهی درخانه ی خودبنشینی وبادعاروزی رابه خانه ی خودبگشایی!»

ارسال شده توسط علیرضا مسکرزاده در ساعت 12:33 ب.ظ | نظرات()